haber oku

Merhaba

~ 27 Nisan 2012 ~ Genel, Yazarlar

NAZLLL_RETMEN_OSMAN_GRGN_SCL_AMRLERNE_KTABINI_HEDYE_ETT_21

Yazar Osman Girgin

Evet, internet hayatımıza yeni bir haber sitesi ile giren osmanlıhaber i  kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bu günkü aşk, heyecan ve azimlerini kaybetmeden hakkın ve haklının yanında olarak, günümüzün dünyevi heveslerini kapılmadan, insanlığınızdan ödün vermeden insanlara hizmet edersiniz.

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır.

Okumaktan murat ne

Kişi Hak’kı bilmektir

Çün okudun bilmezsin

Ha bir kuru ekmektir.

Bu beyitleri duymayanımız yoktur. Herkesçe malumdur ki dünyanın yaratılış gayesi insandır. İşte insanı tanıtmaya veya kendini tanımaya çalışan bir dervişin kaleminden dökülen beyitleri okuduk.

Allah insana mekân olsun diye dünyayı yarattı. Yarattığı dünyanın başına halife olarak insanı gönderdi. İşte, en güzel şekilde yarattığı dünya ve halifesi insan yeryüzünde buluştu.

Allah ın yarattığı hiçbir şeyde noksan olmayacağı gibi mükemmellik mevcuttur. Bugün bu mekânda ve halifesinde bazı dengesizlikler varsa bunun sebebi halifesi olan insanın kendini tanımaması ve Rabbinin emir ve yasaklarını uygulamamasından başka bir şey değildir. Yoksa insan bütün bilgisini okumasını ilmini kendini ve yaratıcını tanımada kullansa bu durum olur mu?İnsan her şeyden önce yoktan yaratılışını inandığı gibi, tekrar yaratanına döneceğini de inanması lazımdır. Bakınız yaratan bu konuda ne diyor:

 ”O, öyle bir yaratıcıdır ki sizi çamurdan yarattı, sonra bir eceli (ölüm zamanını) takdir etti. Bir ecel de (kıyâmet günü) O’nun katında adlandırılmıştır. Sonra da siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (En’âm 6/2)

İnsan çoğu zaman yaratılışındaki hikmeti bile inkâra kalktı. Nereden ve nasıl geldiğini ayetlere rağmen varsayımlar üretmeye çalıştı. Tekrar dirilmeyi hesap vermeyi inanmak istemedi. Ama Allah kitabında şöyle açıkladı:

”Sizi topraktan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve yine sizi ondan bir kere daha çıkaracağız.” (Tahâ 20/55)

Yüce yaratıcının bugünün insanlarına teferruatlı bilgi vermesinin sebebi, kendini tanıma adına inkâra gidenlerdir. Düşünce sahiplerinin düşünmesi için de:

  ”Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alâkadan yaratan sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız ki içinizden daha önce vefât edenler de vardır. Ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan o’dur. Umulur ki düşünürsünüz.” (Mü’min 40/67 

Evet, Allah yarattığı kulunu başıboş bırakmadı. Onun yapacağı ve yapmayacağı her şeyi kutsal kitaplarıyla ve peygamberlerle bildirdi. Buna rağmen insan zaman zaman kendine şu soruları sormaktan vazgeçmedi.

-Ben bu dünyaya neden geldim?

-Bu dünyada yaşamamın anlamı ne?

Allah bu ve benzeri soruların cevaplarını kitaplarında zaten veriyor. Biz bilmiyoruz veya bilmek istemiyoruz. Çünkü O anlayanlara diyor ki:

-Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.

Evet, bu açıklamadan sonra insanın dünyada boş durması veya zamanını geçirememesi diye bir şey olur mu?

Tabi bu sadece ahretlik çalışma için yorumlanmamalıdır. Çünkü kişinin yaratanını tanıması, emir ve yasaklarını uyması, çalışması, rızık peşinde koşması, ırz namusunu koruması, yüce yaratının yarattıklarını sevmesi, koruması, haksızlık yapmaması, vatanını ve milletini sahip çıkması, verdiği sözde durması v.s. hepside ibadettir.

Bu durumda yaratılış gayesini bilen ve ona göre yaşayan insanların bulunduğu dünyada herhangi bir terslik olması mümkün değildir. Tersliğin olmadığı bir dünya yaşanabilir bir dünyadır. Günümüzün en büyük sıkıntılarının nedeni de bu olsa gerek.

İşte yukarıdaki bütün konuları içine alarak düzenleyeceğimiz hayatımız bizi, dünya ve ahret mutluluğa götürecektir. Bu konuda en büyük rehberimiz Peygamber (s.a.v.I in şu hadisi şerifi olmalıdır:

-Hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışınız.

Muhabbetle…

osmangirgin.haber@hotmail.com

                                                                                                 


Etiketler:

habere yorum yapın

Yorum yapın: