haber oku

ALEVİLİK!

~ 18 Temmuz 2012 ~ Genel, Manşetler, Yazarlar

osman resim

 

         Şu ana kadar birkaç kez yazmayı düşünüp de yazmadığım konuların başında Alevilik konusu gelir. Bunu ertelemenin tek sebebi de buluttan nem kapacaklara buluttan bahsetmemekti. Neden nemden çekiniyorum?

         Evet, nemden neden çekiniyorum?

         Alevilik bu memleketin güzelliği, zenginliği, inancı, ahlakı, geleneği, sosyal hayatı ve kısacası kültürüdür.

         Bu kadar özelliği ve güzelliği olan konu, neden buluttan nem kapmalara neden oluyor? Neden nem kapacaklara sermaye vereyim?

         Şuana kadar yazdıklarımızın hepsi güzel fakat bu konuyu bu şekilde değerlendirenlerle değerlendirmeyenler var da ondan.

         Müslümanlar Hz. Ali’yi çok seviyor! Hz Ali Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) yeğeni, damadı, ilk çocuk Müslüman, cennetle müjdelenen ve dört büyük halifenin dördüncüsüdür. Herhalde saydıklarımdan sonra sevme nedenimiz anlaşılmıştır. Peygamber (s.a.v.) sahabemin hepsi gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini takip ederseniz edin cennete gidersiniz sözünden sonra diyecek sözümüz yoktur.

         Alevilik de Hz. Ali’yi sevmek, O’na tabii olmak, yolundan gitmek olduğuna göre ben Müslüman’ım diyen kim Hz. Ali’yi sevmez ki!

         O’nu inkâr eden buğz eden Müslüman olabilir mi?

         O halde günümüzdeki Müslümanların hepside birer Alevi değil midir?

         Müslümanların hepsi alevidir de, Alevililer kendilerini farklı kabul ediyorlar. Asıl mesele burada!

         Farklı kabul edip ne istiyorlar!

         İbadet yerlerini ayırmak istiyorlar. İslam dinine göre yeryüzü tamamen ibadet yeridir. Buna rağmen ibadet mekânlarını, ibadetlerini ve yapılışlarını ayırmak istiyorlar. Zaten ayırmış durumundalar.

         İslam dininde birçok mezhep olmasına rağmen sadece bu Alevilerde olması biraz manidardır. Hiçbir mezhep kendini din olarak görmez. Kendini din olarak gören mezhep zaten kendi bağımsızlığını ilan etmiş demektir.

         Evet, Alevi kardeşlerimiz biz bağımsızlığımızı ilan ettik diyorlarsa bu sefer çok sorumuz var onlara. Fakat böyle bir şey dediklerini zannetmiyorum. Alevi kardeşlerimiz mübarek İslam dininin içinde ve merkezindelerdir.

         Her türlü değişiklikleri zenginlik ve kültürdür. Fakat Hz. Ali’(r.a.) yolundan gidenler İslam dininin bütün ibadetlerini yapmakla mükelleftirler. Camiye karşı cem evi değil, camiyle birlikte cem evi demeleri gerekmektedir. Sünni bilgilere karşı çıkmak değil, onlarla birlikte Alevi bilgileri demeleri gerekmekte. İslami bilgi ve kültür olmadan Alevilik nasıl olacak.

         Sünni görüş ne demek?

Sünni görüş başta Hz. Muhammed başta olmak üzere dört halife ile devam eden görüş değil midir?

Bu görüşün içinde Hz. Ali yok mu?

Bu görüşün içinde Hz. Ali’nin şu sözü yok mu?

Bir kişiyi layığından fazla övmek riyadır, dalkavukluktur; layığından az övmek ise ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.

Bu görüşün içinde Rasulullah (s.a.v.) Hz.li ile söylediği şu söz yo mu?

Hz. Ali (ra) Rasulullah (sav)’ın dünya ve ahiret kardeşidir. Bununla alakalı İbn Ömer’in rivayet ettiği bir hadis şöyledir:

“Rasulullah ashabı arasında (Hicretten sonra Medine’de ensar ve muhacirin arasında) kardeşlik akdi yaptı. Bu esnada Ali, gözlerinden yaş akar halde ağlayarak (Rasulullah (s.a.v.)’in huzuruna ) geldi ve: “Ey Allah’ın Rasulü, ashabını birbirlerine kardeş ettin, beni ise kimseye kardeş etmedin.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.): “(Ey Ali) Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin.” 6 buyurdu.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Münafık Ali’yi sevmez, mümin de Ali’ye buğz etmez.”

Şimdi kalkıp ayrı ibadet yeri istemenin, ibadetleri ayrı yorumlamanın ne anlamı var.

Evet, biz Aleviyiz, fakat namazı da, orucu da zekâtı da, haccı da dosdoğru yaparız. Aleviler neden camiye gelmez de cem evine gider. Hayır, hem camiye gidecekler, hem cem evine. Cem evi caminin yerini tutmaz.

Hz. Ali bu caminin beşinci imamıdır. Emirilmü’minin olarak. Bu gün Kuran’da 50 küsur yerde namazı kılın diyor. Peygamberimiz ömründe namazı hiç aksatmamıştır. Peygamberi kabul eden birinin namazı kılmaması veya cami yerine cemevi demesi mümkün mü?

Bugün namaz, oruç, zekât ve ibadet konusunda Sünni olarak nitelendirilen görüşleri terk eden kimselerin karşısında öncelikle Hz. Ali ve Aleviler durmalıdır.

Namazsız Hz. Ali’mi olur?

Oruçsuz Hz. Ali’mi olur?

Camisiz Hz. Ali’mi olur?

İslam ibadetlerinin yerine hiçbir şey geçemez. Bunlar ayetlerle sabittir. Gelin birlik olalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz.

Muhabbetle!..

             osmanlıhaber.com

 


Etiketler:

habere yorum yapın

Yorum yapın: