Yedi Kıta Dergisi
Türkçe
Konuş

İletişim

İmtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Osman GİRGİN
0505 397 65 80
osmangirgin.haber@hotmail.com
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Alperen GİRGİN

* İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

*
*
*
*