haber oku

KAPİTALİZMİN KÖLESİ KADINLAR!

~ 03 Haziran 2012 ~ Genel, Manşetler, Yazarlar

kapitalizm

Allah insanları yeryüzüne gönderirken halife olarak gönderdi. Buradaki halifeden maksat vekil, temsilci demektir.Allah yeryüzündeki iradesini temsil etmek üzere insanları yaratmış,orada ilahi hükümdarlığını gerçekleştirme görevini ona vermiştir.. İnsan yeryüzünü hâkim olurken kendisini gönderen yaratıcısını unuttu. Unutmadıysa eğer kendini yaratıcısının yüklemediği görevlerle kendini ilah tayin etti.

Allah’ü Teâlâ insanları yeryüzüne halife gönderirken Kuran’ı Kerim ifadesiyle şöyle dedi. Ben seni yeryüzüne halife olarak gönderiyorum. Yeryüzündeki bütün yaratılmışlar senin egemenliğin altındadır. Ama sende benim egemenliğim altındasın. Çünkü ayette diyor ki:

“Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.”

Ayeti kerimeyi bakarsak insan ve cin olarak iki yaratılmıştan bahsediyor. İşte bu insan da kendi arasında kadın-erkek diye ikiye ayrılıyor. Bu ayrılışı ayeti kerime şöyle anlatıyor:

Nisa suresi ayet1:

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”

Baktığımızda insan sonuçta kadın-erkekle insandır. Bunlar Allah katında birbirini tamamlayıcı olarak yaratılmış, aynı zamanda nesillerin devamını da buradan olduğu anlatılmıştır. En büyük özellik insan hakları ve sorumlulukları diye anlatılmaktadır. Kadın ve erkek haklarından bahsettiği bütün yerlere bakarsak beraber yaşayan kadın erkeği veya aile içindeki kadını (kız) görürüz.

İslam dininde yalnız bir kadın yoktur. Bunu ancak dul(eşi ölmüş veya boşanmış) kadında görürüz ki, İslamiyet’in en hassas davrandığı kadındır.

Kadını evleninceye kadar aile bireyi, evlendikten sonra kocasının yardımcısı ve eşi gören İslamiyet kadını her zaman başlara tac yapmıştır.

Bunun haricinde kadının bir meta gibi ortalıkta olmasını karşı çıkmış eğer, böyle olursa yaratılış gereği toplumda bazı huzursuzlukların olacağını veya erkeklerin bunu kullanabileceğini anlatmaktadır.

Âl-i İmran suresi ayet 14de:

“Nefsanî arzulara, kadınlara, oğullara, yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.”

Evet, günümüz asıl problemi buradadır. Çünkü İslamiyet önce kadın hakkında söylediklerimizin tamamını şuan neredeyse görmekte ve yaşamaktayız.

İlahi olmayan düzenlerin tamamı insanın nefsanî arzularının ürünüdür. Bunu ismi (kapitalizm, komünizm, faşizm) ne olursa olsun. Birileri kendini veya bir topluluğu mutlu ve egemen yapmak için kurmuşsa mutlaka ezilen veya sömürülen bir grup veya kişi de olacaktır. Zaten böyle olmayacak olsa niye kendi kafalarını patlarcasına yorup kendi düzenlerini kursunlar?

İlahi düzene uyarlar, teslim olurlar, rahat ederler.

Ama meselenin diğer yönü öyle değil!

İnsanlar birbirinin sırtından kendi keselerini doldurmaya çalışmak ve sömürü düzeni kurup kendi ve ülkeleri için bu düzenin devamını istiyorlar. Özellikle bu işi yapanlar Allah’ın dinini uymayan veya karşı çıkanlardan olmalı ki, inananları ve ilahi kitaba karşı gelemeyecek olanları sömürebilsinler.

İş böyle olunca inananlarda inanmayanlara bir şekilde köle düzeni ile bağlanmak zorunda kalıyor. Bunu adını şu veya bu hakkı veya moda ve gelişmişlik koymakta sömürülen insanlara kalıyor.

(devam edecek)

osmangirgin.haber@hotmail.com


Etiketler:

habere yorum yapın

Yorum yapın: