haber oku

NAZİLLİ TARİHİ

admin ~ 16 Şubat 2020 ~ Genel, Manşetler, Yazarlar

Nazilli, yurdumuzun en iyi topraklarında ve ikliminde olan bir ilçedir. Medeniyetin beşiği olan bu topraklar tarihin her döneminde ilgi görmüş ve insanlar hiçbir zaman bu toprakları boş bırakmamışlardır.

Nazilli’de yerleşim çok eskidir. Neredeyse insanlık tarihi ile yaşıt diyebiliriz. Nuh Tufanı Anadolu’daki ilk uygarlık Türk uygarlığıdır. Bu uygarlıkla birlikte dünyaya yayılan Türklerin hemen hemen tamamı Anadolu topraklarından yayılmıştır. Anadolu toprakları Türklerin ilk anayurdu ve ilk medeniyeti olmuştur. Nazilli işte bu medeniyetten beri yerleşim yeri olarak devam etmektedir.

Türlerin ikinci kez Anadolu’ya gelişlerinden sonra Nazilli toprakları 13.yy da tekrar Türklerin eline geçti. Nazilli O yüzyılda bir ticaret merkezi halindeydi. Aynı zamanda verimli toprakları sayesinde hayvancılık, tarım da gelişmişti. Nazilli pazarı gezgin ve tüccarların uğrak yeriydi.

Nazilli’de, Türklerin dünyaya yayılmasından sonra İyonlar, Araplar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslar, Selçuklular, Aydınoğulları ve Osmanlılar yaşadı. Nazilli’ye Orta Asya’dan gelen göçlerin tamamı Oğuz Boyuna bağlı Türklerdir. Bunun için birçok köyünün ismi (37 köy) oymak adıdır.

Nazilli’ye Ankara Savaşından (1402)sonra Timur,  Gezgin Evliya Çelebi (17.yy) ve Fransız Şarl Teksiye (1835) gelip anılarında yazmıştır.

Bugünkü Dereköy yakınlarında kurulan Nazilli, zaman zaman deprem, yangın ve su baskınlarından dolayı sık sık yer değiştirmiş ve bazen ovaya, bazen de dağa taşınmıştır.

Nazilli deprem bölgesinde olduğundan birçok deprem yaşamıştır. En önemlileri MÖ 14. Yy, MS 238.244.262.1653.1744 ve 1899 depremleri Nazilli’yi tamamen yıkmıştır.

Nazilli efeleri başta Demirci Mehmet Efe olmak üzere Kuvayı Milliye adıyla, Kurtuluş Savaşının bütün evrelerinde mücadele edip vatanın kurtuluşunda büyük katkı sağladılar.

Nazilli’de Milli Mücadele yıllarında efeler öncülüğünde iki kongre toplanmıştır. Bu kongreler vatan ve milletin istikbali ve istiklali için yapılmıştır. Bu kongreler sayesinde Heyet-i Milliye örgütleri oluşturuldu.

Kurtuluş Savaşında düşman işgalini de uğrayan Nazilli, efelerin kahramanca savunmasıyla düşmanı iç bölgelere geçirmemiştir.

Nazilli en büyük ve hızlı gelişimini, 09 Ekim 1937 yılında Türkiye’nin ilk basma fabrikası olan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının bizzat Atatürk tarafından açılmasıyla yaşadı.

İlçe merkezinin 1950 de nüfusu 25.372, köyleriyle birlikteki nüfusu 80.292dir.

Kaynak: Eğitimci, Yazar-Şair Osman GİRGİN’İN “ANILARLA NAZİLLİ” ve  “TÜRKLERİN ANAYURDU” adlı kitaplarından alınmıştır.

osmanlıhaber.com

 

 


Etiketler:

habere yorum yapın

Yorumlar kapalı.