haber oku

TOPTANCI HALİNE YENİ SİSTEM!

admin ~ 11 Temmuz 2012 ~ Genel, Manşetler, Resim Galerisi

toptancihalindekunyelikameralisistem (1)

Toptancı halinde bulunan idare merkezinde bilgisayarlar yenilerek kamera sistemi döşenen Hal Müdürlüğüne yeni elektronik fiyat belirleme cihazı da konuldu.

Yeni düzenlenen 5957 sayılı Hal Yasasına göre toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla, sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun metni hazırlandı.

Yetkililer, bu Kanunun amacı, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak olduğu belirtildi.
Ayrıca bu Kanun, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Bu kapsamda Nazilli Belediyesi Hal Müdürlüğü, 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren, Hal Kanunu olarak bilinen 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile getirilen yeni uygulamalara geçişte sorun yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hal Müdürlüğü, toptancı hal girişinde bir kontrol noktası oluşturarak, giriş ve çıkışlarda bilgisayar sistemi kurdu. Ayrıca Hal içine ve dışına kameralar konarak 24 saat izlenilerek denetimler daha kontrollü yapılıyor. Ayrıca kanuna göre fiyat listeleri elektronik cihazlarla belirlenip yenileniyor. Hal içinde bulunan esnafa ait 30 iş yeri de bilgisayarlı sisteme geçerek uygulamaya başlandığını belirten Hal Müdürü Gürbüz Pehlivan  “Yeni yürürlüğe giren 5957 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında 2011/1 No’lu Tebliğ gereğince organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dahil toptan satış miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişilerin bu uygulamalarla Hal Kayıt Sistemine kayıt olmaları zorunlu hale geliyor.” dedi.
Nazilli Belediyesince, Toptancı halinde bulunan idare merkezindeki bilgisayarları yenilenen ve kamera sistemi döşenen Hal Müdürlüğüne yeni elektronik fiyat belirleme cihazı da konuldu. Hal Kanunu gereğince görevini Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün gözetiminde yerine getiren Hal Müdürlüğü ve Hal Müdürü Gürbüz Pehlivan, yeni Hal Kanununun yürürlüğe girmesi dolayısıyla toptancı hali esnaflarıyla sık sık bir araya gelerek esnaflara yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıyor.

Nazilli Belediyesi Hal Müdürlüğü’nce toptancı halde faaliyet gösteren esnafların Hal Kayıt Sistemine kayıtlarının yapıldığı ve sistemin kullanılmaya başlandığı belirten Haluk Alıcık;” Yeni çıkan Hal Yasasına göre gerekenlerin hepsini yerine getirdik. Çağın gerektirdiği teknolojik özellileri halimize uyguladı. Künyesi olan her ürün ve kameralar sayesinde kaçaklar önlenmiş olacak, denetimlerde kolaylaşacaktır” dedi.


Etiketler:

habere yorum yapın

Yorum yapın: